Super Teamokucia@okuciabudowlane.net.pl
Nasz Telefon:
602.668.579
Kontakt
RODO
Wpisany przez Administrator
piątek, 22 marca 2013 00:00
PDF Drukuj Email

Informacja dotyczÄ…ca przetwarzania danych osobowych
w firmie Okucia Budowlane s.c. Hanna i Robert Kowalscy

 

Szanowny Panie/Pani, realizując nasze obowiązki nakładane art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (RODO) informujemy , że:

 1. Administratorem, czyli podmiotem przetwarzajÄ…cym Pani/Pana dane osobowe jest: firma Okucia Budowlane s.c. Hanna i Robert Kowalscy, ul. FranciszkaÅ„ska 16, kod pocztowy 05-660, Warka, tel.: 602 668 579 e-mail : Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , zwana dalej Administratorem Danych.
 2. Wszelkie informacje i wyjaśnienia związane z przetwarzaniem  Pana/Pani danych osobowych, w razie takiej koniczności można uzyskać od Administratora  Danych drogą pocztową na podany wyżej adres lub drogą elektroniczną – przez pocztę elektroniczną na podany wyżej adres.
 3. Pani/Pana  dane osobowe przetwarzane są w celu:

  1) nawiÄ…zania z Panem /PaniÄ… relacji handlowej oraz prowadzenia korespondencji handlowej
  2) wykonania umowy/realizacji zamówienia, , którego stroną jest osoba, której dane dotyczą  lub podjęcia działań na żądanie osoby,  której dane dotyczą przed zawarciem umowy/przyjęciem zamówienia;
  3) realizacji prawnie uzasadnionego interesu firmy Administratora Danych, w szczególności ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami

 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest udzielona zgoda,  prawnie uzasadniony interes Administratora Danych w postaci zawierania i wykonywania umów/realizacji zamówień ze swoimi kontrahentami, prowadzenia korespondencji handlowej itp. (art. 6 ust. 1 lit. a, b i /lub f Rozporządzenia)
 5. Administrator pozyskał bezpośrednio od Pani/Pana dane osobowe w związku z nawiązaniem relacji handlowej, prowadzeniem korespondencji handlowej oraz wykonaniem umowy/realizacją zamówienia o charakterze produkcyjnym/handlowym.
 6. Zakres przetwarzanych danych:

  1) imiÄ™ i nazwisko,
  2) dane adresowe,
  3) adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.

 7. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane następującym kategoriom odbiorców:

  1) podmiotom przetwarzającym dane osobowe, na podstawie zawartych z Administratorem Danych umów powierzenia przetwarzania  (np. biuro rachunkowe, firma transportowa dostarczająca przesyłki kurierskie);
  2) podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa (np. sądom, organom ochrony prawnej, organom administracji, organom nadzoru).

 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 9. Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe :

  1) w związku z zawarciem umowy / realizacji zamówienia  – przez okres niezbędny do realizacji celów, do których dane osobowe zostały zebrane,  a następnie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, jak również przez okres niezbędny do ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przez zgłoszonymi roszczeniami,
  2) w przypadku przetwarzania odbywającego się na podstawie udzielonej zgody będziemy przechowywać Pani/Pana dane przez okres do jej cofnięcia, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym dla realizacji uzasadnionego interesu administratora.

 10. Informujemy, że zgodnie z przepisami ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także w stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora przysługuje Pani/Panu prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 11. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – o ile uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem RODO lub innych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
 12. Pani/Pana dane osobowe nie podlegajÄ… procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.
 13. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne do realizacji celów przetwarzania wymienionych w pkt 3 niniejszej Informacji.